POLITIKA PRIVATNOSTI

POLITIKA PRIVATNOSTI

Poštovani potrošači,

Pre nego što počnete da koristite  naše usluge, želimo da Vas informišemo o Vašim pravima i obavezama kao potrošača prilikom korišćenja naših usluga.

U tom cilju, želimo da Vas zamolimo da pažljivo pročitate ovde istaknute Uslove korišćenja.  

U kompaniji Intelligent Climate Solutions Group d.o.o. Beograd cenimo Vašu privatnost, zato o Vašim podacima izuzetno pažljivo brinemo.

Sve posredovane informacije su sigurne,nećemo ih ni pod kojim uslovima ustupati trećem licu, što Vam osigurava potpuno sigurno i bezbedno poslovanje i saradnju sa kompanijom Intelligent Climate Solutions Group d.o.o.

Korišćenje našeg sajta i usluga web prodaje Intelligent Climate Solutions Group d.o.o. znači da ste upoznati sa našim Uslovima korišćenja i da ih u potpunosti prihvatate. Ako su naši Uslovi korišćenja za Vas nepruhvatljivi, molim Vas nemojte koristiti ovu web stranicu.

 

Pravila o privatnosti

Da bi se omogućilo korišćenje usluge web prodaje Intelligent Climate Solutions Group d.o.o.   koja je detaljno opisana u odeljku Uputstva za kupovinu i Dostava, neophodno je da ICS Group d.o.o prikupi i obradi određene Vaše lične podatke.Posebno su nam potrebni Vaše ime i prezime, adresa stanovanja i e-mail adresa, broj telefona. Ove informacije dajete u trenutku Vaše registracije na našoj web stranici i prilikom poručivanja proizvoda. U tom trenutku istovremeno saglasni ste da svoje lične podatke date ICS GROUP DOO, kako bi ih ICS GROUP DOO obrađivala, u navedenu svrhu.

  1. Vaši lični podaci biće korišćeni u cilju blagovremenog i tačnog dostavljanja Vaše porudžbine i prikupljanja cene prodatih artikala i cene usluge. Pored toga, Vaši lični podaci će se koristiti za informisanje o Vašim porudžbinama, kao i o našim ponudama i popustima. Takođe, Vaši lični podaci biće korišćeni za kontinuirano unapređenje usluga koje nudi naš sajt, kao i uopšte, za unapređenje naše ponude i jednostavnije i prijatnije korišćenje usluga.

    Intelligent Climate Solutions Group d.o.o. će koristiti sve prikupljene lične podatke isključivo u svrhe za koje su dati.
  2. Takođe, lični podaci će se čuvati u roku i na način koji je jasno predviđen u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i svim drugim važećim zakonima, kao i svim tehničkim i organizacionim merama bezbednosti. Kao subjekt ličnih podataka, imate pravo u svakom trenutku da zatražite informacije o tome koje lične podatke imamo o Vama, da zatražite njihovu ispravku ako su netačni ili da zatražite njihovo brisanje. Pored toga, možete zahtevati da se e-pošta sa reklamnim sadržajem ne šalje na Vašu adresu, bez brisanja Vaših ličnih podataka iz naše zbirke ličnih podataka.

Sve informacije koje su prikupljene prilikom kupovine od strane našeg kupca u našoj web prodavnici, smatraju se poslovnom tajnom i kao takve se tretiraju u skladu sa zakonima Republike Srbije.
Za sve zahteve i dodatne informacije kontaktirajte info@icsgroup.rs ili +381 442 288

Korišćenje naše web prodaje nije moguće bez Vaših ličnih podataka, a Vaša registracija predstavlja saglasnost da Intelligent Climate Solutions Group d.o.o. prikuplja i obrađuje Vaše lične podatke u svrhe i na način opisan u ovim Uslovima korišćenja.

 

Garancije i odgovornosti

Intelligent Climate Solutions Group d.o.o. upravlja web-stranicom www.icsgroup.rs iz svog sedišta u ul. Stanoja Glavaša 18, Beograd – Palilula. Dakle, Intelligent Climate Solutions Group d.o.o. garantuje da su sadržaji ove web stranice, kao i uslovi za njeno korišćenje, u skladu sa zakonskim propisima Republike Srbije.Sa druge strane, Intelligent Climate Solutions Group d.o.o. ne garantuje da su sadržaj i korišćenje usluga u skladu sa zakonima drugih zemalja iz kojih bi potrošač mogao da pristupi ovoj web stranici.

Ukoliko posetite ovu web stranicu ili koristite naše usluge van teritorije Republike Srbije, to činite svesni posledica i svojom voljom. Shodno tome,Vi ste isključivo odgovorni za svako kršenje važećih zakona zemlje iz koje pristupate web stranici ili koristite njene usluge.

Pored toga, Intelligent Climate Solutions Group d.o.o. nije odgovorna i u potpunosti se odriče sadržaja web stranica kojima se pristupa putem linkova istaknutih na našem sajtu. Te veze vode do web stranica nezavisnih pravnih lica, kao što su dobavljači i partneri Intelligent Climate Solutions Group d.o.o. Ako koristite ove veze,napuštate našu web stranicu. Intelligent Climate Solutions Group d.o.o.ne kontroliše sadržaj i bezbednost ovih stranica, niti prilikom objavljivanja linkova, niti prati da li se na njima dešavaju promene. Kao rezultat toga, Intelligent Climate Solutions Group d.o.o. nije ni odgovorna ni obavezna da daje izjave i informacije o sadržaju tih web lokacija, njihovom softveru, proizvodima i materijalima koji se tamo nalaze, ili o bilo kakvim posledicama njihovog korišćenja. Ako odlučite da koristite bilo koji od linkova na našem sajtu koji vode do drugih sajtova, to činite na sopstveni rizik.

Intelligent Climate Solutions Group d.o.o.nema obavezu da kontroliše ili pregleda izvor izjava korisnika, kao ni njihovu međusobnu komunikaciju koja se odvija na ovoj web stranici.Međutim,    ima pravo da ukloni sadržaje koje postavljaju korisnici, ukoliko smatramo da se sastoji od uvreda, klevete, pretnji ili drugih stvari koje nam nisu prihvatljive Intelligent Climate Solutions Group d.o.o.ne snosi odgovornost za povrede prouzrokovane od strane trećih lica na našoj web stranici, bez obzira da li se tom povredom krše prava lica zagarantovana važećim zakonima Republike Srbije.

 

Promena Politike privatnosti i Uslova korišćenja


Intelligent Climate Solutions Group d.o.o. zadržava pravo da promeni Politiku privatnosti i Uslove korišćenja u bilo kom trenutku i bez prethodnog obaveštenja. Zbog toga, kako bismo bili u toku sa eventualnim promenama, a s obzirom da su one obavezujuće i za Vas i za nas, pozivamo Vas da povremeno proverite da li je do takvih promena došlo.

Ovi Uslovi korišćenja se tumače isključivo u skladu sa zakonima Republike Srbije.

 

Politika korišćenja sistema elektronske trgovine

Pristupanjem web stranici Intelligent Climate Solutions Group d.o.o. i poručivanjem proizvoda/usluga, saglasni ste da prihvatate uslove ove Politike za korišćenje sistema elektronske trgovine.

Intelligent Climate Solutions Group d.o.o. zadržava pravo da promeni ove politike i uslove u bilo kom trenutku,a promene će biti istaknute na ovoj stranici.

 

Politika zaštite ličnih podataka korisnika kartica

Intelligent Climate Solutions Group d.o.o. će koristiti lične podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim odgovarajućim propisima Republike Srbije. Neće otkriti lične podatke bilo kojoj trećoj strani,osim u slučajevima kada je to dozvoljeno ili zakonom propisano, u cilju ostvarivanja svojih prava ili zaštite svojih interesa ili u skladu sa sudskim nalozima ili drugim zakonskim ili regulatornim potrebama. 

Ličnim podacima smatraju se: ime, prezime, JMBG, adresa, e-mail adresa, tel.broj  itd. Kupac garantuje tačnost unetih podataka.a Intelligent Climate Solutions Group d.o.o. ne snosi odgovornost ako su uneti podaci netačni.Primenjujemo različite mere bezbednosti kako bismo održali bezbednost Vaših ličnih podataka prilikom poručivanja.jer Koristimo siguran server. Svi podaci o platnim karticama prenose se preko Secure Socket Laier (SSL) tehnologije i potom se šifruju u bazi podataka provajdera platnog sistema (Paiment Gateway Database). Pristup ovim podacima imaju samo ovlašćena lica sa posebnim pravima pristupa sistemima i dužna su da podatke čuvaju u tajnosti.

 

Politika zaštite poverljivih podataka i informacija

Intelligent Climate Solutions Group d.o.o. preduzima sve neophodne mere za zaštitu ličnih podataka, kako bi sprečila gubitak, krađu i zloupotrebu, kao i neovlašćeni pristup, promenu ili uništenje. Intelligent Climate Solutions Group d.o.o. za sve vreme trajanja transakcije nema uvid u broj, datum, validnost i bezbednosni kod Vaše platne kartice, nema pristup bilo kakvim informacijama u vezi sa Vašim bankovnim računom. Podaci se unose na web portal procesnog centra banke koji obrađuje transakcije za onlajn plaćanje.

*Unos i provera podataka isključivo se obavljaju između korisnika kartice i banke, a Internet trgovac nema uvid u podatke koji se razmenjuju.

 

Politika refundiranja nakon transakcije platnom karticom

Intelligent Climate Solutions Group d.o.o. će kupcu izvršiti povraćaj sredstava ukoliko je izvršena pogrešna uplata, a pravo se može ostvariti podnošenjem pismenog zahteva i dokaza o uplati u kome će biti naveden datum kada je pogrešna uplata izvršena i u kom iznosu.